Telajärvi TwitterissäTelajärvi FacebookissaTelajärvi Instagramissa

Telajärvi

Kunnanhallituksen päätökset

Tälle sivulle on koottu kunnanhallituksen käsittelemiä asioita päätöksineen. Kokouksen pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan liitteineen luettavissa kunnanvirastossa kohtuullista korvausta vastaan. Salaiseksi julistettuja pöytäkirjoja ei saa katsella.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivulla viimeistään seitsemän vuoden kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjan voidaan katsoa olevan tällöin tarkastamaton. Jos pöytäkirjaan tarkastuksen jälkeen tehdään muutoksia, se julkaistaan uudelleen, jos viitsitään.

Kunnanhallitus taasen pyrkii kokoontumaan niin usein kun kerkiää, mutta vähintään muutaman kerran vuosikymmenessä.

HUOM! Kunnanhallitus on päätöksellä 6 § 2010-03-01 luokitellut kaikki tätä päiväystä uudemmat pöytäkirjat salaisiksi. Salattaviksi määrättyjen pöytäkirjojen ja kokousten sisällön kuvauksesta rangaistaan häpeäpaalulla.

Estotonta mainostelua: