Telajärvi TwitterissäTelajärvi FacebookissaTelajärvi Instagramissa

Telajärvi

Pöytäkirja kh 2006-03-17 16:30

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtajan päätös: Kokous todettiin ehdottoman lailliseksi ja jokseenkin päätösvaltaiseksi.

2 § Kaava-asioista tehty valitus

Johdanto: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2006-03-10 §6 Koivulanniemen luonnonsuojelualueen kaavoittamisen omarantaisiksi omakotitonteiksi. Valituisaikana päätöksestä on, yllätys yllätys, valittanut Telajärven Ääri-Luonnonsuojelijat ry. Valituksen sisältö on pääpiirteissään seuraava:

"Plah plah plaa voi pieniä peltohiiriparkoja pälä pälä luonnonsuojelulaki sitä ja luonnonsuojelulaki tätä lässyn lässyn liito-oravien pesintä-alue vali vali ahneuden ylivalta majavaressukoista hölpöti hölpöti pälä pälä lässyti lää."

Ehdotus: Ammutaan alueelta liito-oravat, lepakot yms. pandat, hakataan puusto matalaksi ja hävitetään loppu kasvusto Agent Orangella niin ei ole mitä suojella, perkele.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin aplodein.

3 § Tietojärjestelmäylijohtajan saama syyte

Johdanto: Tietojärjestelmäylijohtaja Jorma Ala-Jorma tiedotti, että Lahtisen pariskunta Yrjö ja Birgitta Mullinperän kylältä ovat haastaneet hänet oikeuteen kunnianloukkauksesta, virka-aseman väärinkäytöstä ja maanpetoksesta. Syytteisiin johtava tapahtuma sattui 2006-01-19 Telajärven torilla jossa Ala-Jorma oli nyökännyt Lahtisille ja toivottanut hyvää päivää. Heti tämän jälkeen, vielä kuuloetäisyyden päässä, syytetty oli tokaissut vierellään kävelleelle LVI -asentaja Permannolle että onpas tosiaan melko pilvetön päivä. Niin järkyttävä oli välikohtaus, että kihlakunnansyyttäjän kuultua tapauksesta hän oli välittömästi purskahtanut kyyneliin, pyörtynyt ja antanut ylen samanaikaisesti. Syyttäjä vaatii Ala-Jormalle kuolemantuomiota.

Ehdotus: Todetaan, että ilmoja pitelee vieläkin.

Päätös: Jorma Ala-Jorma poistui asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin, seuraavalla lisäyksellä: "on niitä yöpakkasia vielä tosin".

4 § Välitilinpäätös ja osavuosikatsaus

Johdanto: Valmistelija: Talousylipäällikkö Usko Tärpätti:

Esityslistan liitteenä lähetetään kunnanhallitukselle Telajärven kunnan välitilinpäätös ja osavuosikatsaus (toteutumisvertailu tulosalueittain, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, tuloskortit sekä sekalainen määrä muita tympeitä Excel -tulosteita).

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi välitilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen.

Päätös: Hylättiin tylsänä ja tympeänä, ajan ja kiinnostuksen puutteeseen vedoten.

5 § Koira- ja kissaveron suuruuden määrääminen

Johdanto: Koiraverolain mukainen veron enimmäismäärä on 50 euroa vuodelta. Veron alarajaa laki ei määrittele.

Ehdotus: Kunta asettaa koiraveron 50 euroon/vuosi per tassu ja perii lisäksi häntämaksua 200 euroa per häntä pituuteen katsomatta. Kissaveroa ei ole lailla mitenkään rajattu, joten se asetetaan 100 euroon /kuukausi joka peritään kaksinkertaisena kaksivärisiltä kissoilta ja nelinkertaisena raidallisilta. Valkoiset kissat joissa on pieniä, alle 15% kokonaispinta-alasta kattavia vaaleanruskeita täpliä kielletään kokonaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 § Lupa tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen

Johdanto: Kiinteistöpoliittinen johtaja Juhana Vetelä on ilmoittanut tarpeestaan saada toimistotyön tueksi kesäkaudeksi ns. ilolintu eli maksullinen nainen. Tällä toimenpiteellä päästäisiin kasvaneeseen työtehoon ja vähentyneisiin sairaspoissaoloihin.

Ehdotus: Kiinteistöpoliittinen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle määräaikaisen työntekijän palkkaamisesta edellämainittuun tarkoitukseen kaudelle 2006-05-01 - 2006-07-31.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Ehdotus: Kunnanhallituksen tietoon saatetuksi merkitään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja niistä ilmeneville päätöksille annetaan toimeenpanoluvat:

Pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtaja Kalervo Vetelä
Talousylipäällikkö Usko Tärpätti

Päätös: Hyväksyttiin humaltuneesti sammaltaen.

Estotonta mainostelua: