Telajärvi TwitterissäTelajärvi FacebookissaTelajärvi Instagramissa

Telajärvi

Pöytäkirja kh 2002-03-12 16:30

30 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtajan päätös: Kokous todettiin jokseenkin lailliseksi ja ehdottoman päätösvaltaiseksi.

31 § Kokoushuoneen nuijintakaluston uusiminen

Johdanto: Kunnanhallituksen kokoushuoneessa käytössä olevan nuijan on todettu pärsövän tikkuja puheenjohtajan kämmeneen käytön yhteydessä. Em. nuija on hankittu kunnan käyttöön vuonna 1963 kauppahinnan ollessa tällöin kolme (3) markkaa kuusikymmentäkaksi (62) penniä.

Ehdotus: Kunnan varoin hankitaan uusi lyömäväline. Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu paikallisille kirja- ja konttoritarvikeyrityksille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

32 § Ydinvoimalahankkeen edistäminen

Johdanto: Eduskunta päättää alkuvuodesta viidennen ydinvoimalan rakentamisesta Suomeen. Ainoa varteenotettava jätteidenkäsittelylaitos uuden voimalan tarpeisiin löytyy Telajärveltä. Toteutuessaan hanke toisi kuntaan lisää työpaikkoja ja perkeleesti kahisevaa.

Ehdotus: Voidellaan kriittisesti hankkeeseen suhtautuvia kansanedustajia parahultaisella summalla rahaa. Tarvittavat varat ohjataan projektiin sosiaalitoimen tekemistä säästöistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin aplodein.

33 § Ämmän paikka on kotona -projekti

Johdanto: Telajärven päiväkodissa on kuluvana vuonna 16 lasta. Päiväkotirakennuksesta maksetaan vuokraa maanviljelijä Tölöselle 1100 € kuussa, neljän vakinaisesti palkatun päiväkodin työntekijän palkkamenot ovat 4650 € kuussa ja päiväkodin käyttömenot noin 1600 € kuussa. Näille rahoille olisi varmasti parempaakin käyttöä.

Ehdotus:Toteutetaan Ämmän paikka on kotona -projekti sellaisena kuin sen Balilla kokoontunut työryhmä on esittänyt. Kokonaisuudessaan projektiasiakirjat liitteenä, pääpiirteiltään asiakohdat seuraavat:

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

34 § Virvokkeiden hankkiminen

Johdanto: Esityslistan ulkopuolelta päätettiin yksimielisesti todeta, että kokoushuoneen jääkaapista on bisse lopussa.

Ehdotus: Haetaan Salesta pari muovipussillista kaljaa kunnan piikkiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

35 § Kokouksen keskeytys

Puheenjohtajan päätös: Kokous keskeytetään, kun kukaan ei palannut pykälän 34 kuvaamalta hankintamatkalta.

Estotonta mainostelua: